Tagasi listivaatesse

20 aastat UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni

Tänavu täitub 20 aastat UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni vastu võtmisest. Konventsiooni eesmärkideks on kaitsta vaimset, mittemateriaalset kultuuripärandit; tagada austus kogukondade, rühmade ja üksikisikute vaimse kultuuripärandi vastu; tõsta kohalikul, riigi ja rahvusvahelisel tasandil teadlikkust vaimse kultuuripärandi olulisusest ning pakkuda rahvusvahelist koostööd ja abi.