Tagasi listivaatesse

ERK koolitused innustavad õppima

Septembris toimus koolitusi nii kultuurikorraldajatele, raamatukogutöötajatele, tantsujuhtidele, pillimängu huvilistele.

Uue algatusena hakkas koos käima kultuurikorraldajate õpikogukond, mille septembrikuu kohtumisel arutleti kultuurikorraldaja kutsega seonduvatel teemadel. Kohtumist  vedas kultuurikorraldaja  Kai Kannistu, kes kaitses kevadel Tartu Ülikoolis magistritöö „Kultuurikorraldaja kutse taotlemise põhjused“. Koos kolleegidega tekkis mõnus ja üksteist toetav õhkkond, enamkogenud  jagasid oma mõtteid vähemkogenutega. Õpikogukonna kokkusaamised jätkuvad sellel sügisel.