Tagasi listivaatesse

Kokkuvõte kultuuripoliitika infoseminaridest

Eesti Rahvakultuuri Keskuse (ERK), Kultuuriministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) poolt korraldatud virtuaalsed seminarid toimusid 6., 7., ja 20. aprillil.

Infoseminaride eesmärk oli tutvustada uutele volikogude ja kultuurikomisjonide liikmetele Kultuuriministeeriumi osa seadusandliku baasi loomisel, kultuuripoliitika kujundamisel ja rahastamisel ning ootusi kohalikule tasandile. Olulisel kohal on omavaheline infovahetus ja ühiste seisukohtade kujundamine. Seminaridele olid kutsutud ka kultuurivaldkonna eest vastutavad ametnikud.