Tagasi listivaatesse

Jorma Sarv: Kultuurikorraldus on muutumas kultuuripiire nihutavaks nähtuseks

Märtsis said tunnistuse Kultuurikorraldajate täiendkursuse lõpetajad. Kursusel osaleja said juurde teadmisi ja oskusi, mis toetavad kohaliku omavalitsuse kultuurikorraldaja kutsealast arengut.  Tegemist on väga populaarse kursusega, mille õppekava on koostatud kultuurikorraldaja kutsestandardi baaskompetentse silmas pidades.