Tagasi listivaatesse

Mõjus tööriist rahvakultuuri puudutavate andme visualiseerimisel

Eesti Rahvakultuuri Keskuse (ERK) üheks põhiülesandeks on hallata rahvakultuuri valdkondlikku andmebaasi. Selleks kogutakse andmeid rahvakultuuriga tegelevate organisatsioonide, kollektiivide, isikute ja hoonete kohta nii maakondade kui omavalitsuste tasandil.

Informatsiooni on vaja nii kultuuripoliitika kujundamiseks kui info edastamiseks eri institutsioonidele. Näiteks Statistikaametile, erinevatele ministeeriumidele või kohalikele omavalitsustele.