Tagasi listivaatesse

Eesti Rahvakultuuri Keskus kaardistab rahvamaju

Eesti Rahvakultuuri Keskus (ERK) on Kultuuriministeeriumi haldusalas tegutsev riigiasutus, mis lähtuvalt oma põhimääruse 1 § 3 lõikest 2 (RT I, 03.04.2020, 14) haldab rahvakultuuri valdkondlikku andmekogu. Lisaks esitab ERK igal aastal andmed Statistikaametile, mille alusel esitatakse kogu rahvakultuuri puudutav iga-aastane statistika. Muu hulgas kogutakse andmekogu jaoks infot Eesti rahvamajade kohta.