Tagasi listivaatesse

Tule meile tööle toetusmeetmete spetsialistiks

Kultuuriministeeriumi hallatava riigiasutusena osaleb Eesti Rahvakultuuri Keskus kultuuripoliitika kujundamises ja elluviimises nii maakondlikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Innustades traditsioonilisi teadmisi ja oskusi märkama, hoidma ja edasi andma, aitab Eesti Rahvakultuuri Keskus kaasa kultuuripärandit väärtustava kodanikuühiskonna kujunemisele.

Toetusmeetmete spetsialisti ametikoht kuulub Eesti Rahvakultuuri Keskuse struktuuris toetusmeetmete osakonna koosseisu.