Tagasi listivaatesse

COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele

Käesolev juhend on tugimaterjal organisatsioonidele ja asutustele, kes korraldavad avalikes kohtades ja avalikkusele mõeldud üritusi ja koosviibimisi. Nimetatud ürituste hulka kuuluvad näiteks avalikkusele avatud kaubandusüritused, kinoseansid, etendused, kontserdid ja konverentsid, laadad, festivalid, samuti on võimalik samadest põhimõtetest lähtuda kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu istungite pidamisel, isikute vabatahtlike ühenduste üldkoosolekute pidamisel jms.