Tagasi listivaatesse

Saaremaailma lugu

Asukoht: Viljandi

4. mail 2010. aastal asutasid disainiõpetaja Merit Karise, muusikaõpetaja Pilvi Karu ja kultuurikorraldaja Maris Rebel Kuressaares MTÜ, võttes selle põhikirjaliseks sihiks, et Saaremaa elanik tunneks kohalikku pärimuskultuuri, huvitus maailmakultuurist, väärtustaks loodust käituks keskkonnasäästlikult, mõtleks innovatiivselt ja oleks ühiskondlikult aktiivne.